Stefanie Kägi, Charlotte Klobassa: NAILS & NEEDLES

2. November – 19. Dezember 2019